Usługi Sprzątania

Oferujemy usługę sprzątanie następujących pomieszczeń i miejsc:

– biura,
– wspólnoty mieszkaniowie,
– mieszkania
– domki letniskowe, pensjonaty
– pobudowlane, po remontach
– prace porządkowe zewnętrzne w okresie letnim i zimowym
– pielęgnacja miejsc zielonych
– odśnieżanie ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych. odśnieżanie dachów
– konserwacja i mycie nagrobków

Równocześnie oferujemy usługę drobnych napraw serwisowych urządzeń technicznych (proste naprawy hydrauliczne, elektryczne itp.)